Auschwitz I. (Stammlager)


Tábor vyrástol na mieste bývalých kasárni. Začali ho budovať v roku 1940. Prví ľudia do neho vstúpili 20. mája 1940. Velil mu Rudolf Höss. V tábore bolo približne 13 000 až 16 000 väzňov. Pri vstupe vítal nápis „Arbeit macht frei“. Väzni ho mohli vidieť vždy, keď odchádzali a prichádzali z práce.


Osvienčim upozornenie   Osvienčim - vstupná prána

Pôvodne mal Auschwitz I. 22 budov, z toho 14 prízemných a 8 viacposchodových. Neskôr sa však začal rozrastať z dôvodu nedostačujúcej kapacity. V každom bloku bola iná skupina ľudí:

Ženský tábor – nachádzal sa v blokoch 1 až 10. Od mužskej časti bol oddelený vysokou stenou. V priebehu pol roka tu zomrelo niekoľko tisíc žien. Ich smrť sa končila predovšetkým v plynových komorách, alebo ich Nemci nechali vyhladovať. Niektoré sa upracovali na smrť. Neskôr boli ženy v roku 1942 presunuté do Brezinky (Auschwitz II.).

Tábor pre sovietských zajatcov – sovietskí vojaci žili v horších podmienkach ako ostatní väzni. Zaobchádzalo sa s nimi nesmierne kruto a odhaduje sa, že ich prežilo menej ako 10%. Boli umiestnení v blokoch 1, 2, 3, 12, 13, 14, 22, 23 a 24.

Táborová ošetrovňa – bola určená pre chorých väzňov. Bol tu nedostatočný počet liekov, čo viedlo často k rýchlej smrti. Tí najslabší jedinci boli rovno zavraždení. Tradovalo sa tu, že kto nie je schopný práce, bude jednoduchšie mu pichnúť smrteľnú injekciu alebo ho poslať do plynovej komory.

Experimenty – časť v ktorých sa páchali nehumánne experimenty. Viedli ich krutí lekári. Najznámejší z nich bol Josef Mengele . Medzi ďalších lekárov taktiež patrili Carl Clauberg, Horst Schumann, Johann Paul Kremer a pod. Experimenty sa uskutočňovali v bloku číslo 10.

Krematórium a stena smrti - nachádzala sa tu predovšetkým prvá plynová komora, ktorá dokázala usmrtiť približne 350 ľudí za deň. Boli usmrtení smrteľným plynom, ktorý sa nazýval Cyklon B. Blok číslo 11 bol neslávne preslávený a taktiež sa aj nazýval „Stena smrti“. Najčastejšie tu obesili alebo zastrelili ľudí, ktorí sa pokúšali o vzburu alebo útek z väzenia.

Koncentračný tábor Auschwitz I. bol pre nedostatočnú kapacitu rozšírený. Nachádzal sa asi 3km od Osvienčimu v dedinke Brezinka, označoval sa ako Auschwitz II. V tomto tábore našlo smrť oveľa viac väzňov, avšak v súčasnosti sa z neho zachovalo veľmi málo.