Auschwitz III - MonowiceIšlo o pracovný tábor. Bol postavený v blízkosti priemyselného parku Buna – Werke. Vyrábal sa tu kaučuk a kvapalné palivá. Išlo o strategický podnik počas druhej svetovej vojny. Na základe výkonu boli väzni odmenení. Tí, ktorí neboli práce schopní, boli posielaní priamo do plynovej komory.

Okrem toho, že tu ľudia masovo chodili za prácou z Osvienčimu a Brezinky mali aj Monowice (po Nemecky Monovitz) svoje vlastné cely. V približne 60 budovách bolo väznených asi 11 000 väzňov. Aj tento tábor zápasil so zlou hygienou a preplnenosťou. Zo všetkých troch táborov tu mali väzni asi najpriaznivejšie podmienky na život. Na rozdiel od Auschwitz I a Auschwitz II. sa tu vo väčšine z miestností aj kúrilo.


Počas vojny boli Monowice terčom útoku Východného frontu. Pre Červenú armádu predstavovali nebezpečenstvo. Na konci 2. svetovej vojny ho Rusi zbombardovali a zrovnali so zemou.