Koncentračné táboryPrvé koncentračné tábory boli vybudované na Kube. Postavili ich španielské úrady, aby mohli väzniť politických väzňov a účastníkov, ktorí podporovali povstanie. Písal sa vtedy rok 1896. Vo väčšom sa začali stavať okolo roku 1930 v ZSSR. Známe sú aj pod názvom Gulagy. Postupne vznikalo viacero táborov po celom svete.

Masovo sa tábory stavali počas druhej svetovej vojny. Aj na Slovensku ich bolo zopár. Napríklad vo Vyhniach Židia vykonávali rôzne stavebné práce. V Seredi prevládalo stolárstvo. Ďalší tábor bol napríklad v Novákoch. Nenachádzali sa v nich žiadne plynové komory, avšak niektorí ľudia zomreli kvôli vyčerpávajúcej práci. Oveľa nebezpečnejšie boli koncentračné tábory napríklad:


Treblinka

Zomrelo tu množstvo ľudí priamo v plynových komorách. Ich počet sa odhaduje na 800 000. Nachádza sa v Poľsku približne 100km severovýchodne od Varšavy.

Majdanek

Ďalší poľský tábor. Zahynulo tu asi 400 000 tisíc ľudí. Fungoval až do príchodu armády ZSSR. Nemci nestihli po ňom zahladiť stopy, preto ide o najzachovalejší tábor z čias druhej svetovej vojny.

Sobibor

Tábor, ktorý sa nachádza na juhovýchode Poľska. Zomrelo tu asi 260 000 tisíc ľudí.

Chelmno

Nájdeme ho taktiež v Poľsku. Preslávil sa tým, že v ňom bol prvýkrát použitý jedovatý plyn na usmrtenie ľudí. Zomrelo tu asi 220 000 nevinných ľudí.

Mathausen

Nachádza sa v Rakúsku. Slúžil na to, aby odstránil najmúdrejších ľudí.

Buchenwald

Najväčší koncentračný tábor v Nemecku. Smrť v ňom našlo asi 50 000 tisíc ľudí.